Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Resultat - Mora

Sveriges miljöbästa kommun

Mora kommun hamnar på plats 116 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 172 i förra årets rankning.

Länsplacering: 6 av 15 i Dalarnas län.
Placering i kommungrupp: 4 av 16 kommuner i glesbefolkad region.

Poäng: 17,46 av totalt 35 poäng

Placering 2017 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 116
Senaste värdet: 116 2017

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät. Enkäterna kan maximalt ge 25 poäng.

Nyckeltal

Delmål SE.1.3

Sex nyckeltal har valts ut för att komplettera enkäterna och ge en bredare bild av tillståndet i kommunerna. Nyckeltalen kan maximalt ge tio poäng.