Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Resultat - Hylte

Sveriges miljöbästa kommun

Hylte kommun hamnar på plats 173 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 195 i förra årets rankning.

Länsplacering: 5 av 6 i Hallands län.
Placering i kommungrupp: 33 av 54 varuproducerande kommuner.

Poäng: 13,46 av totalt 35 poäng

Placering 2017 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 173
Senaste värdet: 173 2017

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät. Enkäterna kan maximalt ge 25 poäng.

Nyckeltal

Delmål SE.1.3

Sex nyckeltal har valts ut för att komplettera enkäterna och ge en bredare bild av tillståndet i kommunerna. Nyckeltalen kan maximalt ge tio poäng.