Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Resultat - Degerfors

Sveriges miljöbästa kommun

Degerfors kommun hamnar på plats 214 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 221 i förra årets rankning.

Länsplacering: 9 av 12 i Örebro län.
Placering i kommungrupp: 33 av 51 pendlingskommuner.

Poäng: 10,29 av totalt 35 poäng

Placering 2017 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 214
Senaste värdet: 214 2017

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät. Enkäterna kan maximalt ge 25 poäng.

Nyckeltal

Delmål SE.1.3

Sex nyckeltal har valts ut för att komplettera enkäterna och ge en bredare bild av tillståndet i kommunerna. Nyckeltalen kan maximalt ge tio poäng.