Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel som väger in ekosystemtjänster vid beslut

Sveriges miljöbästa kommun

Denna fråga är ny för i år och berör en viktig del i hur vi människor använder de naturresurser som finns och hur vi ser till att inte allt för mycket används och exploateras. Aktuell Hållbarhet vill med frågan undersöka om det här är ett område som kommunerna prioriterar.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Bristande kunskap kring begreppet ekosystemtjänster finns i kommunorganisationerna. Även en rädsla finns, för att begreppet ska kunna ge möjlighet att köpa sig fri från ansvar. Endast 35 procent av de svarande kommunerna i enkäten säkerhetsställer ekosystemtjänsternas värde.