Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel som har en kemikalieplan

Sveriges miljöbästa kommun

Ett av våra miljökvalitetsmål är giftfri miljö där kemikaliehantering har en given plats. Satsningar på giftfria förskolor har börjat göra avtryck i kommunerna. Även om barnen är mest känsliga så finns kemikalier även på andra platser i vårt samhälle. Genom att ha en kemikalieplan för hur användningen av kemikalier ska minimeras och ersätta de farligaste ämnena bidrar kommunerna till bättre hälsa och miljö för alla. Frågan ställdes första gången i 2016 års enkät.

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Av de som har svarat på enkäten har 44 procent en kemikalieplan vilket är en ökning på nästan 12 procentenheter jämfört med fjolåret.