Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel som arbetar med minskning av nedskräpning

Sveriges miljöbästa kommun

Nedskräpning är en stor anledning till att plaster sprids i natur och vatten. Behovet av att rensa Sverige och världen på skräp är stort. Problemen med plast i haven har under den senaste tiden hamnar högt upp på både den nationella och den internationella agendan. Regeringen vill satsa drygt 100 miljoner kronor per år fram till 2020 på att minska problemen med plast i haven.

Denna fråga är ny i kommunrankningen.

Fråga: Arbetar kommunen systematiskt (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) med mål och åtgärder för minskning av nedskräpning?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Nästan 60 procent av svarande kommuner svarar att ett systematiskt arbete för minskning av nedskräpning finns. Flera av kommunerna som svarat nej menar att ett sådant arbete finns trots att det inte är något systematiskt arbete.