Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel som arbetar med cirkulär ekonomi

Sveriges miljöbästa kommun

Ny fråga för i år. Cirkulär ekonomi är en viktig del i arbetet med miljö och klimat. För att alla ska kunna vara delaktiga i arbetet måste kunskap spridas samt att det ska vara lätt att göra rätt för invånarna.

Fråga: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om cirkulär ekonomi, t.ex. info om möjlighet att hyra, låna, återbruk, avfall osv?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Tre fjärdedelar av de svarande visar att detta är ett arbete som har kommit relativt långt hos kommunerna.

Läs mer om detta i Aktuell Hållbarhets magasin.

Goda exempel
Bollnäs kommuns avfallsbolag jobbar med detta via information till kunder; för dialoger kring avfall och avfallsminimering med kunder genom kontakt på ramp, sociala medier och anordnar bland annat klädbytardagar, samt så finns Erikshjälpen vid återvinningsstationen.

Sigtuna arbetar med information via Miljökalender, hemsida, olika mötesplatser och via aktiviteter exempelvis Returbilen, Återvinningshelger och Miljödagar. Samt via samarbete med återbruksverksamheter. De har även Miljönärmärkta butiker och verksamheter, som arbetar med återbruk, lagning/reparationer och utlåning av produkter.