Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel som arbetar med avfallsminimering

Sveriges miljöbästa kommun

Avfallsförebyggande innebär att se till att avfall inte uppstår. I förebyggande av avfall ingår återanvändning men inte biologisk behandling, materialåtervinning eller förbränning.

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät. Svar ja ger 0,25 poäng.

Fråga: Arbetar kommunen med att förebygga avfall?

Datakälla: Boverkets miljömålsenkät