Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel som arbetar med avfallsminimering

Sveriges miljöbästa kommun

Avfallsförebyggande innebär att se till att avfall inte uppstår. I förebyggande av avfall ingår återanvändning men inte biologisk behandling, materialåtervinning eller förbränning.

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät. Svar ja ger 0,7 poäng. Kommunen har även kunnat få ytterligare poäng genom att ange vilka avfallsslag som omfattas av arbetet (matavfall, grovavfall, textil, bygg- och rivningsavfall, elektronikavfall och övrigt avfall). Varje svarsalternativ ger 0,05 poäng.

Fråga: Arbetar kommunen med att förebygga avfall?

Datakälla: Boverkets miljömålsenkät

Kommentar

Drygt 70 procent av kommunerna arbetar med att förebygga avfall, vilket är betydligt lägre än förra gången då 88 procent svarade ja.