Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel med vatten- och avloppsvattenplan

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Vattenmyndigheternas kommunenkät. Svar delvis innbär att kommunen avser att ta fram en plan under 2016 och ger 0,125 poäng medan ja-svar ger 0,25 poäng.

Fråga: Har kommunen någon form av övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplan?

Datakälla: Vattenmyndigheterna