Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel med utpekade vattentäkter

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Vattenmyndigheternas kommunenkät. Svar Delvis innebär att det finns utpekade vattentäkter men kommunen arbetar inte med att skydda dem.

Ja ger 1 poäng och Delvis ger 0,75 poäng.

Fråga: Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, till exempel i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan el. motsvarande och arbetar kommunen med att skydda dem?

Datakälla: Vattenmyndigheten