Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel med strategi för Agenda 2030

Sveriges miljöbästa kommun

Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015. Det består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter milleniemålen. Hållbar utveckling delas numera in i socialt-, ekonomiskt- och miljömässigtperspektiv.

Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är respektive regerings ansvar att målen nås i det egna landet. Det ska ske i samarbete mellan nationella och lokala myndigheter, organisationer och föreningar, forskare och näringsliv. FN ska uppmuntra och bistå, men har inte huvudansvaret för att målen nås.

Detat var en ny fråga i förra årets enkät som vi i år vill följa upp.

Fråga: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Förra årets Ja som då var 24 procent har ökat till 37 procent. En kraftig ökning av formulerad strategi för att bedriva arbete med Agenda 2030 beror troligen på att allt fler har kommit igång med arbetet och kunnat införa det i kommunernas eget miljöarbete. Förra året väntade flera kommuner på att regeringens Agenda 2030 delegation skulle presentera en handlingsplan. Ett förslag har tagits fram men strategi för hur kommunerna ska kunna arbeta ska tas fram under hösten. SKL har tagit fram bra exempel på hur olika kommuner arbetar med Agenda 2030.

För mer info läs artikel i Aktuell Hållbarhets magasin.