Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel med skarpa klimatmål

Sveriges miljöbästa kommun

Klimatfrågan beskrivs av vissa som mänsklighetens ödefråga. En mycket stor majoritet av forskningen menar om att utsläppen av växthusgaser måste minska för att undvika alltför stora konsekvenser för hälsa och miljö.

Vår klimatfråga är en långkörare i kommunrankningssammanhang. Sen 2011 har den funnits med i någon form men har blivit vässad varje gång.

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Ja svaren har ökat till 52 procent från tidigare 46 procent från fjolåret. Fler kommuner har hunnit ställa om till deras exakta formuleringar från miljömålberedningen. Men arbete återstår och fler kommuner är på gång att införa målet. Till exempel skriver Flens kommun att en ny energi- och klimatplan kommer att antas 30/8 2018. Nuvarande mål finns i lokala miljömål. Dessa kommer revideras 2019.