Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel med samarbete med lokala näringslivet

Sveriges miljöbästa kommun

Ny fråga för i år. Arbetet med ett utvecklat samarbete med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi har visat sig vara svårare. Frågan kom därför till för att se hur många kommuner som har lyckats och vad som har gjorts.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Här var det endast en fjärdedel av de svarande som menar att detta har genomförts. Läs mer om detta i Aktuell Hållbarhets magasin.

Goda exempel
Näringslivsservice i Umeå har i samarbete med ett lokalt företag anordnat seminarier, studiebesök, frukostmötet m.m. om cirkulär ekonomi. Inom samarbetet Green Umeå nätverkar företag för att utbyta erfarenheter, kompetensutvecklas tillsammans m.m. (www.greenumea.se). Inom projektet den koldioxidsnåla platsen finns flera samarbeten inom cirkulär ekonomi varav ett handlar om hållbara restauranger.

Vårgårda kommun har en miljöstrategi som berör och är riktat mot näringslivet i vissa delar. De är med i samverkansprojektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad. Projektet syftar till att skapa en bild av hur man kan leva, mötas, verka, arbeta och utveckla näringar hållbart på landsbygden och målgruppen är människor som verkar och bor på landsbygd såsom näringsidkare, föreningar och organisationer på landsbygden samt kommuner inom och utanför Sjuhärad. I Sjuhärad finns även ett starkt föreningsliv och många informella och formella nätverk. Sjuhärad var en av de första i Sverige som startade REKO-ring. I Sjuhärad finns såväl slakteri som mejeri, en infrastruktur som möjliggör att REKO-ring kan växa sig starkt.