Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel med plan för dricksvattenförsörjning

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät. Svar delvis innebär att planen gäller en del av kommunen eller att arbete pågår. Svar ja ger 0,25 poäng och svar delvis ger 0,125 poäng.

Fråga: Finns aktuell plan/program för kommunens dricksvattenförsörjning?

Datakälla: Boverkets miljömålsenkät