Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel med miljökvalitetsnormer av vatten i ÖP

Sveriges miljöbästa kommun

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Datakälla: Vattenmyndigheten