Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel med livsmedelstrategi

Sveriges miljöbästa kommun

Maten står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och är i likhet med transporter ett självklart område att åtgärda för att minska utsläppen. Kött och framför allt nötkött brukar utpekas som en riktig miljöbov. Under flera decennier har köttkonsumtionen i Sverige ökat men tycks nu stanna av. Av hälsoskäl rekommenderas fisk, men många av världens fiskbestånd hotas av överfiske och dioxinhalten i exempelvis strömming är hälsofarligt hög. En snabb och enkel lösning på en rad problem är helt enkelt att minska köttkonsumtionen. Det kan göras genom att byta ut en köttinnehållande måltid till helvegetarisk eller att minska köttportionen varje dag eller blanda ut köttet med linser, bönor eller andra vegetariska alternativ. Frågan om köttfridag infördes till 2014 års rankning men omformulerades för att bli bredare och ta med alla livsmedel. Kyckling är till exempel ett mer klimatsmart alternativ.

Fråga: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade)? Strategin ska innehålla köttfria dagar, minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan.

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Fyra av fem kommuner har svarat att de har en livsmedelstrategi, vilket är en markant ökning från förra året.