Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel med livsmedelstrategi

Sveriges miljöbästa kommun

Maten står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och är i likhet med transporter ett självklart område att åtgärda för att minska utsläppen. Kött och framför allt nötkött brukar utpekas som en riktig miljöbov. Under flera decennier har köttkonsumtionen i Sverige ökat men tycks nu stanna av. Av hälsoskäl rekommenderas fisk, men många av världens fiskbestånd hotas av överfiske och dioxinhalten i exempelvis strömming är hälsofarligt hög. En snabb och enkel lösning på en rad problem är helt enkelt att minska köttkonsumtionen. Det kan göras genom att byta ut en köttinnehållande måltid till helvegetarisk eller att minska köttportionen varje dag eller blanda ut köttet med linser, bönor eller andra vegetariska alternativ. Frågan om köttfri dag infördes till 2014 års rankning men har i år omformulerats för att bli bredare och ta med alla livsmedel. Kyckling är till exempel ett mer klimatsmart alternativ.

Fråga: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade)?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunrankning

Kommentar

När frågan blev omformulerad och tog med alla livsmedel visar svaren att fler kommuner har en livsmedelsstrategi än det som hade en köttfri dag. Förra året var de 58 procent som svarade att de har en köttfri dag medan andelen kommuner som har en livsmedelsstrategi är 68 procent.

Goda exempel
Vaxholm kommun arbetar med "hållbara måltider".