Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel med klimatanpassning

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät. Svar ja ger 0,25 poäng.

Fråga: Finns det i er kommun en eller flera förvaltningar som har särskilt ansvar för klimatanpassning?

Datakälla: Boverkets miljömålsenkät