Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel med hänsyn till miljökvalitetsnormer i tillsynen

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Vattenmyndigheternas kommunenkät. Plan eller beslut avser tillsynsplan, översiktsplan, verksamhetsplan eller liknande. Svar delvis innebär att arbetet har påbörjats. ja-svar ger 0,25 poäng. Påbörjat arbete ger 0,125 poäng.

Fråga: Finns det någon form av plan eller beslut som gäller tillsynen av verksamheter eller föroreningsskadade områden, där hänsyn tas till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten?

Datakälla: Vattenmyndigheterna