Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel med grön- och vattenstrukturprogram

Sveriges miljöbästa kommun

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Datakälla: Boverket miljömålsenkät