Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel med ett arbete för hållbara transporter

Sveriges miljöbästa kommun

Den här frågan är ny i kommunrankningen och ligger till grund för det viktiga arbete som behöver göras för att minska fossilberoendet i städerna.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt beslut eller liknande) för att öka andelen hållbara transporter, genom att få fler att cykla, gå eller åka kollektivt?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Fyra av fem kommuner som har svarat enkäten arbetar aktivt för att öka hållbara transporter. Inte enbart med utökad kollektivtrafik utan för att få invånarna att gå och cykla mer, vilket även gynnar den fysiska hälsan. Det politiska ställningstagandet gällande gratis kollektivtrafik är delad.

Goda exempel
Avesta kommun visade på ett gott exempel där kommunen sedan 2012 har gratis kollektivtrafik, vilket ökade resandet med 125 procent. Det beräknas ha lett till en minskning av utsläppen från biltrafiken med minst 40 ton koldioxid per år.