Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel med energiplan

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät. Svar ja ger 0,75 poäng. Svar delvis innebär att arbete pågår och ger 0,5 poäng.

Kommunen har även kunnat få ytterligare poäng om energiplanen har utvecklat en eller flera av följande aspekter; främja användningen av fjärrvärme, främja användningen av solenergi, främja användningen av biobränsle, främja användningen av vindkraft eller hur användningen av fossila bränslen minskas. Varje svarsalternativ ger 0,05 poäng.

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Datakälla: Boverkets miljömålsenkät

Kommentar

Endast hälften av kommunerna har en energiplan vilket är betydligt lägre än förra gången då tre fjärdedelar svarade ja.