Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel med avfallssortering kommunorganisationen

Sveriges miljöbästa kommun

Ny fråga för i år. För att se hur kommunerna arbetar med återvinning i sin egen verksamhet ställde vi även frågan om minst fem fraktioner även där, dock i större omfattning. Då det är viktigt att påbörja arbetet i kommunalverksamhet för att visa på hur det ska se ut och göras.

Fråga: Har kommunen avfallssortering med minst fem fraktioner i 80 procent av de verksamheter som kommunen ansvarar för?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Dock visade det sig att antalet som uppnådde detta i verksamheter som kommunen har ansvar var lägre. Här är det drygt 50 procent av de svarande som inte lever upp till detta.

Goda exempel
Västervik har 8 fraktioner som sorteras i de kommunala verksamheterna – 5 fraktioner har över 80 procent - matavfall sämst – cirka 40 procent. Bland de som inte lever upp till detta menar fler att arbete pågår. Sollefteå kommuns avfallsplan vill främja avfallssortering i de verksamheter som kommunen ansvarar för, dock inte specificerat exakta fraktioner.