Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel med åtgärdsprogram för buller

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät. Svar ja ger 0,25 poäng. Svar delvis innebär att arbete pågår och ger 0,125 poäng.

Fråga: Har kommunen ett åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för buller?

Datakälla: Boverkets miljömålsenkät