Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel med arbete mot tvätt av bil på garageuppfarter

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan har den senaste tiden varit ett aktuellt ämne. Önskan om att få bort tvätt av bil på garageuppfarter finns i många kommuner.

Frågan är ny i kommunrankningen.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att få bort tvätt av bil på garageuppfarterna?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Även om det finns många kommuner som vill få bort tvätt av bil på garageuppfarter så är det knappt hälften av de svarande kommunerna som har ett systematistk arbete för det.

Goda exempel
Botkyrka svarar: "Vår VA-enhet jobbar systematiskt med frågan med information till kommuninvånarna. Kommunen medverkar vid Svenskt Vattens kampanjhelg ”biltvättarhelgen” och besöker skolor. Inom vattenskyddsområdet har vi förbud."

Göteborgs stad svarar: "Sedan 1991 har Göteborgs Stad bedrivit ett aktivt arbete för att endast miljögodkända biltvättmedel används i biltvättar och sedan dess har återkommande kampanjer bedrivits för att få bort biltvätt från gatan och garageuppfarter. Sedan 2014 har Göteborgs stad årligen informerat om att man ska tvätta sin bil i en biltvätt. Förutom kampanjen så har vi pratat om det på P4, skrivit om det i kundtidningen Kretslopp, tagit upp det i sociala medier och haft en egen sida på En värld utan sopor. Den nationella kampanjen Biltvättarhelgen brukar infalla sista helgen i april. Genom åren har kampanjen varierat och i år har man jobbat med så kallade influerare, kända personer, och filmer. Frågan om hur verksamheters fordon tvättas är en del i den kommunala miljötillsynen."