Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel med aktivt arbete om avfallsinformation

Sveriges miljöbästa kommun

Varje år slänger hushållen i Sverige 4,2 miljoner ton sopor. Det blir 430 kilo sopor per person. En stor del av det vi kastar och blir till avfall hade kunnat tas tillvara på olika sätt. Det skulle hjälpa vår miljö och spara pengar på samma gång. Det här är en ny fråga i kommunrankingen för att se över hur avfall men även återbruk tas till hand i kommunerna.

Fråga: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om avfallssortering och återbruk?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Drygt nio av tio kommuner av de som svarat i enkäten har ett aktivt arbete för att upplysa om avfallssortering och återbruk. De vill normalisera det i människors vardag.

Goda exempel
Södertälje kommun satsar på avfallssortering och återbruk. Kommunen har ett brett arbete med förskola och skola. Sedan 2016 har de ett gemensamt återvinningssystem med 9 olika fraktioner. Systemet håller också på att införas på kommunala arbetsplatser och erbjuds även till privata företag.

Även Sundsvalls kommunen arbetar med återbruk. På alla återvinningscentraler finns det möjlighet att lämna saker som inte är trasiga. Detta är ett samarbete med Erikshjälpen som driver second hand butik. Det går även att lämna in begagnad sportutrustning som går till sportoteket där de som behöver kan låna utrustning.