Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel kommuner i Svenskt Vattens hållbarhetsindex

Sveriges miljöbästa kommun

Svenskt vatten började genomföra sin årliga undersökning 2014. Tanken är att resultatet ska utgöra underlag för analyser och beslut i syfte att förbättra VA-verksamheten. Vi tycker att det är ett bra initiativ och vill uppmuntra kommunerna att delta i detta hållbarhetsindex.

Deltar kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex?

Datakälla: Svenskt Vatten

Kommentar

Drygt hälften av kommunerna är med i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex, vilket är något högre än förra året.