Aktuell Hållbarhet http://www.aktuellhallbarhet.se Miljö, hållbarhet och CSR för proffs och beslutsfattare Wed, 21 Jun 2017 12:46:34 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.4 http://www.aktuellhallbarhet.se/wp-content/uploads/2016/03/ah-logo-square-rgb-148x150.png Aktuell Hållbarhet http://www.aktuellhallbarhet.se 32 32 Så här gjordes Kommunrankningen 2017 http://www.aktuellhallbarhet.se/sa-har-gjordes-kommunrankningen-2017/ Så här gjordes Kommunrankningen 2017 http://www.aktuellhallbarhet.se/sa-har-gjordes-kommunrankningen-2017/ Wed, 21 Jun 2017 12:46:34 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176620 Under arbetet med årets frågor har vi inhämtat synpunkter från tjänstemän hos SKL, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Håll Sverige rent, Höganäs kommun, Falkenbergs kommun, Nacka kommun, Sollefteå kommun, Lidköping Kommun, Stockholms kommun och forskare vid Uppsala universitet.

Aktuell hållbarhets enkät består av 23 frågor och en följd­fråga. Svarsalternativen varierar mellan ja, delvis och nej. Maxpoäng­ på enkätdelen är 22 poäng.

Vattenmyndigheterna har sammanställt kommunernas åtgärdsrapportering för att uppnå god vattenstatus på alla Sveriges vatten. Vi har valt ut tre frågor och tre följdfrågor. Eftersom det inte finns någon ny statistik från 2016 använder vi 2015 års statistik. På grund av detta har vi minskat maxpoängen från denna statistik till 0,75 poäng. 25 procent av det tidigare 3 poäng.

Boverkets och Länsstyrelsens miljömålsenkät går ut till alla kommuner för att följa upp arbetet med att nå miljökvalitets­målen. Vi har valt ut fem frågor. Eftersom det inte finns någon ny statistik från 2016 använder vi 2015 år statistik. På grund av detta har vi minskat maxpoängen från denna statistik till 1,25 poäng. 25 procent av det tidigare 5 poäng.

Ekomatcentrums undersökning av andel ekologisk mat i kommunerna ger två poäng till den kommun med högst andel ekologisk mat och därefter viktas poäng utefter sjunkande andel.

Kolada-värden, medborgarnas nöjdhet med miljöarbete samt gång- och cykelvägar. Kommun med högst värde får en poäng i vardera fråga, därefter viktas poäng utefter sjunkande andel.

Miljöfordon Syds statistik kring den kommunala fordonsflottan utefter miljönytta och säkerhet. Kommun med högst värde får två poäng, därefter viktas poäng utefter sjunkande andel.

Naturskyddsföreningens undersökning kring giftfria förskolor i kommunen. Statistiken tar fram en poängsättning från noll till fyra poäng. I kommunrankningen delas noll till två poäng ut.

Naturvårdsverkets undersökning om antal kommunala naturreservat. Högst antal får två poäng därefter viktas poäng utefter sjunkande andel.

Svenskt Vatten, de kommuner som är med i dess hållbarhetsindex får ett poäng.

Maxpoäng för hela rankningen är 35 poäng.

]]>
Ny lösning ska minska Ikeas matsvinn med 50 procent http://www.aktuellhallbarhet.se/ny-losning-ska-minska-ikeas-matsvinn-med-50-procent/ Ny lösning ska minska Ikeas matsvinn med 50 procent http://www.aktuellhallbarhet.se/ny-losning-ska-minska-ikeas-matsvinn-med-50-procent/ Wed, 21 Jun 2017 11:05:52 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176577 Ikea lanserar nu ny teknik för att minska matavfallet från möbeljättens restauranger. Målsättningen med initiativet ”Mat är värdefullt” är att matsvinnet ska minska med 50 procent fram till 2020. ]]>

Genom att restaurangerna utrustas med en våg som är kopplad till en pekskärm kan kunderna själva se hur mycket mat de kastat. Samtidigt får Ikea information om hur stort svinnet är och kan därmed planera bättre, men också hitta sätt att ta tillvara på den bortkastade maten. Än så länge har 20 procent av Ikeas varuhus implementerat lösningen som bidragit till att reducera matavfallet med 70 200 kg, motsvarande 341 000 kg koldioxid, globalt. I en studie som genomförts bland de som arbetar med Ikeas restaurangverksamhet uppger över 70 procent av personalen att man är stolt Ikeas satsning.

 

]]>
”Integrera de svenska miljömålen med FN:s utvecklingsmål” http://www.aktuellhallbarhet.se/integrera-de-svenska-miljomalen-med-fns-utvecklingsmal/ ”Integrera de svenska miljömålen med FN:s utvecklingsmål” http://www.aktuellhallbarhet.se/integrera-de-svenska-miljomalen-med-fns-utvecklingsmal/ Wed, 21 Jun 2017 09:53:55 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176610 Naturvårdsverket och Energimyndigheten: Avskaffa det kommunala vindkraftsvetot http://www.aktuellhallbarhet.se/naturvardsverket-och-energimyndigheten-avskaffa-det-kommunala-vindkraftsvetot/ Naturvårdsverket och Energimyndigheten: Avskaffa det kommunala vindkraftsvetot http://www.aktuellhallbarhet.se/naturvardsverket-och-energimyndigheten-avskaffa-det-kommunala-vindkraftsvetot/ Wed, 21 Jun 2017 09:52:25 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176608 Hundratals nya projekt stöttas av klimatklivet http://www.aktuellhallbarhet.se/hundratals-nya-projekt-stottas-av-klimatklivet/ Hundratals nya projekt stöttas av klimatklivet http://www.aktuellhallbarhet.se/hundratals-nya-projekt-stottas-av-klimatklivet/ Wed, 21 Jun 2017 09:51:16 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176606 Livsmedelsstrategin klubbad av riksdagen http://www.aktuellhallbarhet.se/livsmedelsstrategin-klubbad-av-riksdagen/ Livsmedelsstrategin klubbad av riksdagen http://www.aktuellhallbarhet.se/livsmedelsstrategin-klubbad-av-riksdagen/ Wed, 21 Jun 2017 09:50:42 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176604 Lagrådet sågar ologiska nivåer i flygskatteförslaget http://www.aktuellhallbarhet.se/lagradet-sagar-ologiska-nivaer-flygskatteforslaget/ Lagrådet sågar ologiska nivåer i flygskatteförslaget http://www.aktuellhallbarhet.se/lagradet-sagar-ologiska-nivaer-flygskatteforslaget/ Wed, 21 Jun 2017 09:50:16 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176601 Kalifornien firar seger över hökar i Washington http://www.aktuellhallbarhet.se/kalifornien-firar-seger-hokar-washington/ Kalifornien firar seger över hökar i Washington http://www.aktuellhallbarhet.se/kalifornien-firar-seger-hokar-washington/ Wed, 21 Jun 2017 09:49:24 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176602 Midsommaruppehåll http://www.aktuellhallbarhet.se/midsommaruppehall/ Midsommaruppehåll http://www.aktuellhallbarhet.se/midsommaruppehall/ Wed, 21 Jun 2017 09:48:43 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176598 Dokument och media http://www.aktuellhallbarhet.se/dokument-och-media-191/ Dokument och media http://www.aktuellhallbarhet.se/dokument-och-media-191/ Wed, 21 Jun 2017 09:47:57 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176597 ”Kallhyra bromsar energieffektivisering av fastigheter” http://www.aktuellhallbarhet.se/kallhyra-bromsar-energieffektivisering-av-fastigheter/ ”Kallhyra bromsar energieffektivisering av fastigheter” http://www.aktuellhallbarhet.se/kallhyra-bromsar-energieffektivisering-av-fastigheter/ Wed, 21 Jun 2017 07:00:56 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176584 DEBATT Incitamenten för fastighetsägare att energieffektivisera kontor och lokaler med kallhyra är för låga. Därför kan man fråga sig varför kallhyra i en stor andel av landets fastigheter ens är lagligt, skriver Peter Wegdell, Björn Lundberg och Pär Arvidsson.]]>

Fastigheter står i dag för cirka 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Enligt EU:s målsättning ska växthusgasutsläppen reduceras med 20 procent till år 2020 och 50 procent till 2050, vilket är helt nödvändiga målsättningar. Vårt samhälle och sätt att leva måste bli mer hållbara. Likväl saknar en stor del av landets fastighetsägare ekonomiska incitament att göra sina fastigheter mer energieffektiva. Visst finns det undantag och aktörer som aktivt arbetar med hållbarhet som ledstjärna, men för flertalet ligger fokus fortfarande på kostnadsbesparingar snarare än isbjörnar och smältande havsisar.

Nu behöver det ena inte utesluta det andra, tvärtom. Men så länge majoriteten av kontor och affärslokaler tillämpar kallhyra blir det hyresgästen som har ekonomisk vinning av minskad energianvändning. Vän av ordning kan här påpeka att detta är helt i linje med det EU-direktiv som finns angående individuell mätning och debitering. Problemet är att den nuvarande tillämpningen av kallhyra inte bidrar till en ökad energieffektivisering. Fastighetsägaren är den som behöver agera och arbeta med införande av ny teknik, material och lösningar samt se byggnaden som en helhet som kan energieffektiviseras. Men varför prioritera det arbetet när det ändå är hyresgästen som tar notan för att värma sin lokal?

Kallhyra – incitamenten saknas
I teorin innebär kallhyra att hyresgästen blir mer intresserad av frågor som rör uppvärmning, el och vatten. Det skulle i sin tur innebära en minskad energianvändning och därmed minskad miljöbelastning. Ett flertal undersökningar pekar dock i motsatt riktning.

Låt oss anta att ett företag hyr en kontorslokal. Låt oss vidare anta att lokalen är relativt lågt utnyttjad och att varje medarbetare disponerar 20 kvadratmeter. Om vi vidare antar att medellönen är 30 000 kronor blir lönekostnaden per år cirka 500 000 kronor per anställd. Vidare kan vi räkna med en kostnad om 1 000 kronor per kvadratmeter i hyra och 100 kronor per kvadratmeter för värme, kyla och ventilation.

Företagets kostnader per kvadratmeter och år blir då 100 kronor för energi, 1 000 kronor för hyra och 25 000 kronor för löner, det vill säga totalt 26 100 kronor. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det därför tämligen irrelevant om kostnaden för energi är 50, 100 eller 150 kronor. Dessutom blir alla större investeringar såsom byte av fönster eller uppvärmningssystem nästan helt omöjliga att genomföra då dessa är fastighetsägarens egendom.

Kvar blir bara möjligheten att “snåla in” på värme, ventilation och kyla, vilket absolut inte är bra för välmåendet och produktiviteten hos de anställda. Det gynnar varken hyresgäst eller AB Sverige. Bättre då om man genom att ”slösa” på energi kan få fler nöjda medarbetare. Resultatet blir ett icke hållbart och icke miljövänligt förhållningssätt och agerande.

Varmhyra – effektivisering gör skillnad
För ett fastighetsbolag som tillämpar varmhyra är kostnaden för värme, ventilation och kyla normalt den tredje största, efter underhåll och kapital. I exemplet ovan står energikostnaden för 10 procent av omsättningen, vilket i dag är lågt räknat för de flesta byggnader i Sverige.

Tillsammans med direktavkastning är driftnetto fastigägarens viktigaste nyckeltal. Driftnetto definieras som ”Årligt överskott som står till förfogande för förräntning av totalt fastighetskapital sedan utbetalningar för drift och underhåll dragits från bruttoinbetalningarna.” Varje enskild energibesparande åtgärd som fastighetsägaren gör ger ett ökat driftnetto, vilket resulterar i förbättrat resultat och ökat värde på fastigheten. Därmed finns det ekonomisk vinning och rimligt intresse för effektivisering i denna grupp, till skillnad från i fallet med kallhyra.

Att mäta och debitera energianvändning som är i huvudsak beteendeberoende, såsom tappvarmvatten och el för verksamheten, torde bara vara av godo. Däremot lär inte detsamma gälla för värme då värmeförlusterna i en byggnad primärt är beroende av utomhustemperaturen. Kvar för hyresgästen återstår möjligheten att sänka sin inomhustemperatur, men samtidigt ställa sig frågan: Ska jag betala 10 200 kronor per månad i hyra och trivas eller 10 000 kr och frysa? På den frågan svarar nog flertalet det förstnämnda alternativet. Sen är det frustrerande att se fönster på glänt mitt i vintern, men det är en annan historia.

Nya användbara hyresmodeller måste utvecklas
Frågan om kallhyra kontra varmhyra kopplat till energieffektivisering är inte ny. Ändå händer det väldigt lite som för utvecklingen framåt. Särskilt om vi vill nå de uppsatta miljömålen. Just därför behöver också frågan vara ännu högre upp på dagordningen. Politiker, fastighetsbransch, intresseorganisationer och experter inom energieffektivisering behöver i större utsträckning arbeta med en gemensam målbild och effektiva lösningar som är enkla att förstå och som skapar verklig nytta för hyresgäster, hyresvärdar och vår gemensamma miljö.

Förutom fler goda exempel behöver incitamentsmodeller utvecklas som gör energieffektivisering intressant i alla led. Det kommer även i framtiden att finnas fastigheter där kallhyra behöver tillämpas, men att vi i dag inte har en större andel hyresavtal som använder varmhyra är ett stort problem.

Vill man spetsa till det lite kan man fråga sig varför kallhyra i en stor andel av landets fastigheter ens är lagligt?

Peter Wegdell, vd Ecopilot
Pär Arvidsson, vd Bemsiq
Björn Lundberg, fristående konsult, tidigare utvecklingschef och innovatör av Ecopilot

]]>
Så lyfter regeringen fram hållbarhet i de statliga bolagens verksamhet http://www.aktuellhallbarhet.se/sa-lyfter-regeringen-fram-hallbarhet-de-statliga-bolagens-verksamhet/ Så lyfter regeringen fram hållbarhet i de statliga bolagens verksamhet http://www.aktuellhallbarhet.se/sa-lyfter-regeringen-fram-hallbarhet-de-statliga-bolagens-verksamhet/ Tue, 20 Jun 2017 09:36:07 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176572 Fler företag tar strid mot rekryteringsavgifter http://www.aktuellhallbarhet.se/fler-foretag-tar-strid-mot-rekryteringsavgifter/ Fler företag tar strid mot rekryteringsavgifter http://www.aktuellhallbarhet.se/fler-foretag-tar-strid-mot-rekryteringsavgifter/ Tue, 20 Jun 2017 09:35:10 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176568 EU kräver tillstånd för fler ämnen http://www.aktuellhallbarhet.se/eu-kraver-tillstand-fler-amnen/ EU kräver tillstånd för fler ämnen http://www.aktuellhallbarhet.se/eu-kraver-tillstand-fler-amnen/ Tue, 20 Jun 2017 09:34:32 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176565 Klimatkompensation ska lyfta hållbarhet i småskaligt jordbruk http://www.aktuellhallbarhet.se/klimatkompensation-ska-lyfta-hallbarhet-smaskaligt-jordbruk/ Klimatkompensation ska lyfta hållbarhet i småskaligt jordbruk http://www.aktuellhallbarhet.se/klimatkompensation-ska-lyfta-hallbarhet-smaskaligt-jordbruk/ Tue, 20 Jun 2017 09:33:41 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176566 Allt fler positiva till laddfordon http://www.aktuellhallbarhet.se/allt-fler-positiva-till-laddfordon/ Allt fler positiva till laddfordon http://www.aktuellhallbarhet.se/allt-fler-positiva-till-laddfordon/ Tue, 20 Jun 2017 09:33:01 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176562 Traktorer blir fossilfria efter utmaning http://www.aktuellhallbarhet.se/traktorer-blir-fossilfria-efter-utmaning/ Traktorer blir fossilfria efter utmaning http://www.aktuellhallbarhet.se/traktorer-blir-fossilfria-efter-utmaning/ Tue, 20 Jun 2017 09:32:30 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176560 Dokument och media http://www.aktuellhallbarhet.se/dokument-och-media-190/ Dokument och media http://www.aktuellhallbarhet.se/dokument-och-media-190/ Tue, 20 Jun 2017 09:31:57 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176559 ”Framtidens bostäder växer i skogen” http://www.aktuellhallbarhet.se/framtidens-bostader-vaxer-skogen/ ”Framtidens bostäder växer i skogen” http://www.aktuellhallbarhet.se/framtidens-bostader-vaxer-skogen/ Tue, 20 Jun 2017 07:00:32 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176474 DEBATT Bostadsminister Peter Eriksson säger sig vurma för trähus, men samtidigt sänder han helt andra signaler till branschen. Tillämpningen av artskyddet och kilometerskatten försvårar för leverantörerna, skriver riksdagsledamoten Ola Johansson (C).]]>

Trähus är det miljövänligaste och klimatsmartaste sättet att bygga hus på. Ett hus med trästomme genererar 40 procent lägre koldioxidutsläpp än ett motsvarande betonghus. Trähus skapar också sysselsättning på landsbygden i hela landet och möjliggör att skogsägare kan leva på sitt skogsbruk. Trots detta visar Socialdemokraterna och Miljöpartiet inget större intresse i att bygga fler trähus.

Bostadsminister Peter Eriksson säger sig vurma för trähus. Men samtidigt sänder han helt andra signaler till branschen. När artsskyddet tillämpas på ett sådant sätt att avverkningar stoppas och de för landsbygden och skogsnäringen helt nödvändiga transporterna riskerar att fördyras på grund av en kilometerskatt visar Miljöpartiets politiker att de inte alls är intresserade av fler trähus. De vill bara ha in mer pengar till statskassan.

Samtidigt subventionerar regeringen byggandet blint och betalar ut pengar till byggherrar och kommuner som troligtvis ändå skulle ha byggt. Vi anser att byggsubventioner är helt fel väg att gå. Det är brist på mark, krångliga regler och långa planprocesser som är de största hindren. På många håll är det strandskydd eller bullerregler som stoppar byggandet av attraktiva bostäder.

Vi vill däremot ha levande skogar och det måste vara möjligt att bruka skogen effektivt och klimatsmart. I stället för att bokstavstolka de 16 nationella miljömålen, borde regeringen se det positiva med en grön omställning till ett extensivt och hållbart skogsbruk, som det går att leva på som skogsägare.

Under 100 år banade nationella och materialspecifika byggregler vägen för höghusen i betong och det var först då Sverige blev medlem i EU som vi fick funktionskrav på byggmaterial. Sedan dess har träbyggandet ökat starkt och uppmärksammas av allt fler.

Trähusfabrikerna finns, liksom sågverken, närmast råvaran, men husen som är lätta att transportera kan lösa bostadskrisen i såväl storstäder som småorter i hela Sverige. De lyfts enkelt på plats, sätts samman snabbt och utan större störningar för kringboende. Trähusfabrikerna skapar jobb på landsbygden där varje jobb är viktigt för ett levande samhälle. I en forskningsrapport från Linköpings universitet konstateras att 8 000 nya jobb måste skapas för att bygga ikapp bostadsbristen, varav 6 000 jobb är på landsbygden om hälften av bostäderna som byggs är trähus.

Ett hus med trästomme genererar i byggprocessen 40 procent lägre koldioxidutsläpp än ett betonghus under byggtiden. Träets kollagringsförmåga kommer också att minska klimattrycket på ett sätt som inget betonghus kommer i närheten av.

Ska vi ha en levande landsbygd och nå det försiktiga målet om 50 procent nya bostäder i trä ska vi inte försvåra för skogsägarna och trähusbyggarna, utan i stället göra det enklare för dem. Då blir klimatnyttan större och vi kan skapa nya jobb i hela landet.

Ola Johansson, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (C)

]]>
Ny studie: Därför är hållbar konsumtion större i Sverige än i Finland http://www.aktuellhallbarhet.se/ny-studie-darfor-ar-svenskar-battre-finlandare-pa-hallbar-konsumtion/ Ny studie: Därför är hållbar konsumtion större i Sverige än i Finland http://www.aktuellhallbarhet.se/ny-studie-darfor-ar-svenskar-battre-finlandare-pa-hallbar-konsumtion/ Mon, 19 Jun 2017 12:12:15 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176490 En ny undersökning visar att svenskar konsumerar mer hållbart än grannarna i öst. Finländarna är dessutom mer bekymrade över sina konsumtionsvanor.]]>

Den svenska design- och varumärkesbyrån Kuudes har kartlagt svenskars och finnars attityder till konsumtion. Undersökningen visar att svenskarnas attityd till hållbarhet är mer avslappnad än finnarnas. Svenskarna är inte lika principfasta, utan växlar gärna mellan hållbara och mindre hållbara alternativ. Finländarna är mer konsekventa och oroar sig mer för sina konsumtionsvanor. Men undersökningen slår även fast att svenskarna är mer trendkänsliga och benägna att ta till sig nya strömningar. Det, i kombination med den mer lättsamma inställningen till hållbarhet, uppges vara förklaringen till att hållbar konsumtion ändå fått bredare spridning i Sverige.

Här kan du läsa resultatet av undersökningen

]]>
Svensk skattereform kan vinna prestigefyllt hållbarhetspris http://www.aktuellhallbarhet.se/svensk-skattereform-kan-vinna-prestigefyllt-hallbarhetspris/ Svensk skattereform kan vinna prestigefyllt hållbarhetspris http://www.aktuellhallbarhet.se/svensk-skattereform-kan-vinna-prestigefyllt-hallbarhetspris/ Mon, 19 Jun 2017 12:05:41 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176525 De skattesänkningar som regeringen infört för reparationer av cyklar, skor och vitvaror har utsetts till finalist i en av världens största designtävling för hållbara lösningar. ]]>

I januari införde den svenska regeringen en momssänkning för reparationer av cyklar, skor och textilier. Samtidigt lanserades ett reparationsavdrag för vitvaror. Nu har den svenska skattereformen gått till final i världens största designtävling för lösningar som syftar till att förbättra människors liv och tackla globala utmaningar som klimatförändringar, svält, epidemier och föroreningar.

Tävlingen Index:Award hålls vart annat år och är uppdelad i fem kategorier. I år fick man in 1401 tävlingsbidrag, 56 av dem har gått till final. Den svenska skattereformen är finalist i kategorin ”Community”.

I en kommentar säger biträdande finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund att nomineringen är ett kvitto på att Sverige tar ansvar för klimatet.
–Vi ligger i framkant och använder ekonomiska styrmedel för att nå en hållbar utveckling, inte bara för att fasa ut farliga ämnen eller för att branscher ska betala sina klimatkostnader, utan också för att det ska bli lättare att välja hållbara alternativ och reparera istället för att slänga, säger Per Bolund.

De slutliga vinnarna presenteras den 1 september.

 

 

 

]]>
9 tips för dig som vill odla giftfritt http://www.aktuellhallbarhet.se/9-tips-dig-som-vill-odla-giftfritt/ 9 tips för dig som vill odla giftfritt http://www.aktuellhallbarhet.se/9-tips-dig-som-vill-odla-giftfritt/ Mon, 19 Jun 2017 11:52:52 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176503 Aktuell Hållbarhet har listat knepen som hjälper dig bekämpa skadedjur utan kemiska växtskyddsmedel.]]>

Nu har odlingssäsongen dragit igång och hobbyodlare över hela landet väntar med spänning på skörden. Men för många är skadedjur och parasiter ett problem. I Sverige får växtskyddsmedel som är märkta med klass 3 användas i privata trädgårdar, men många hobbyodlare väljer bort kemikalier och använder sig istället av biologiska bekämpningsmedel. Man kan också välja bort växtskyddsmedel helt och hållet. Aktuell Hållbarhet tipsar om vad du bör tänka på när du vill odla giftfritt.

Biologiska bekämpningsmedel

Det finns två typer av biologiska bekämpningsmedel: de som består av mikroorganismer och de som består av makroorganismer.

 • Växtskyddsmedel som innehÃ¥ller mikroorganismer omfattas av EU:s växtskyddsmedelsförordning och ska precis som kemiska växtskyddsmedel vara godkända av Kemikalieinspektionen.
 • Att ett biologiskt bekämpningsmedel bestÃ¥r av makroorganismer innebär att det bestÃ¥r av spindeldjur eller insekter som är rovdjur och som äter skadeinsekterna. Dessa bekämpningsmedel behöver inte vara godkända av Kemikalieinspektionen, men NaturvÃ¥rdsverket mÃ¥ste godkänna att insekterna släpps ut i Sverige.

Odla utan växtskyddsmedel

 1. Välj motståndskraftiga plantor.
  Läs om vilka plantor som trivs i din växtzon och på din typ av odlingsplats. Om du hittar plantor som trivs naturligt slipper du använda bekämpningsmedel i onödan.
 2. Förkultivera jorden
  Vissa plantor, till exempel kålväxter, blir mer motståndskraftiga mot skadedjur om de förkultiveras inomhus innan de sätts ut i trädgården.
 3. Använd odlingsvävar
  Odlingsvävar skyddar mot vissa typer av skadedjursangrepp
 4. Använd klisterfällor
  Häng upp klistriga flugfångare i växthuset
 5. Duscha plantor med vatten för att få bort bladlöss
  Skölj av plantorna med trädgårdsslangen
 6. Använd ogräshacka mot ogräs
  Innebär att du måste arbeta lite hårdare, men passa på att njuta av att ha händerna i myllan!
 7. Dränera trädgården
 8. Gödsla
 9. Beskär träd och buskar 
  Växter som är hälsosamma och får lagom mycket näring och vatten står bättre emot angrepp

Tänk på: Krukväxter och snittblommor som man köper i butik kan vara behandlade med kemiska växtskyddsmedel. Undvik därför att lägga dessa i komposten eftersom de giftiga ämnena kan finnas kvar i kompostjorden.

Mer information om bekämpningsmedel hittar du i bekämpningsmedelsregistret.

Källa: Kemikalieinspektionen

 

]]>
EU slår fast att bisfenol A är ett hormonstörande ämne http://www.aktuellhallbarhet.se/eu-slar-fast-att-bisfenol-ar-ett-hormonstorande-amne/ EU slår fast att bisfenol A är ett hormonstörande ämne http://www.aktuellhallbarhet.se/eu-slar-fast-att-bisfenol-ar-ett-hormonstorande-amne/ Mon, 19 Jun 2017 10:10:32 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176520 Positiva reaktioner på cirkulära förslag http://www.aktuellhallbarhet.se/positiva-reaktioner-pa-cirkulara-forslag/ Positiva reaktioner på cirkulära förslag http://www.aktuellhallbarhet.se/positiva-reaktioner-pa-cirkulara-forslag/ Mon, 19 Jun 2017 10:09:34 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176518 Ny samverkansmodell för stadsutveckling http://www.aktuellhallbarhet.se/ny-samverkansmodell-stadsutveckling/ Ny samverkansmodell för stadsutveckling http://www.aktuellhallbarhet.se/ny-samverkansmodell-stadsutveckling/ Mon, 19 Jun 2017 10:08:58 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176516 ”Inför inte tvingande rapporteringskrav om avfall” http://www.aktuellhallbarhet.se/infor-inte-tvingande-rapporteringskrav-om-avfall/ ”Inför inte tvingande rapporteringskrav om avfall” http://www.aktuellhallbarhet.se/infor-inte-tvingande-rapporteringskrav-om-avfall/ Mon, 19 Jun 2017 10:08:23 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176514 Ny lag och ny myndighet för återvinning i Tyskland http://www.aktuellhallbarhet.se/ny-lag-och-ny-myndighet-atervinning-tyskland/ Ny lag och ny myndighet för återvinning i Tyskland http://www.aktuellhallbarhet.se/ny-lag-och-ny-myndighet-atervinning-tyskland/ Mon, 19 Jun 2017 10:07:44 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176512 Kläder kastas i soporna trots en vilja att återvinna mer http://www.aktuellhallbarhet.se/klader-kastas-soporna-trots-en-vilja-att-atervinna-mer/ Kläder kastas i soporna trots en vilja att återvinna mer http://www.aktuellhallbarhet.se/klader-kastas-soporna-trots-en-vilja-att-atervinna-mer/ Mon, 19 Jun 2017 10:07:04 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176509 Dokument och media http://www.aktuellhallbarhet.se/dokument-och-media-189/ Dokument och media http://www.aktuellhallbarhet.se/dokument-och-media-189/ Mon, 19 Jun 2017 10:06:24 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176506 Lena Hök lämnar Skandia för Skanska http://www.aktuellhallbarhet.se/lena-hok-lamnar-skandia-skanska/ Lena Hök lämnar Skandia för Skanska http://www.aktuellhallbarhet.se/lena-hok-lamnar-skandia-skanska/ Mon, 19 Jun 2017 08:21:14 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176454 Efter sommaren blir Lena Hök ny hållbarhetschef på Skanska. ]]>

Under sina år på Skandia har Lena Hök utnämnts till Sveriges Bästa Hållbarhetschef 2015. De senaste åren har hon också funnits med på Aktuell Hållbarhets lista över de mäktigaste i hållbarhetssverige.

Grattis till det nya jobbet! Hur känns det?
– Jag har haft en jättespännande tid på Skandia men det känns förstås väldigt roligt att gå in i Skanska som är ett ledande byggföretag också internationellt, och där man också satsar mycket på hållbarhet. Skanskas vd Johan Karlström är passionerad och kunnig kring hållbarhetsfrågor och Skanska har bland annat visat att de tar affärsetik på högsta allvar, bland annat genom att välja att lämna vissa marknader när de känt att det inte stämmer med värdegrunden.

Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna inom byggbranschen?
– Miljöfrågan är självklart väldigt viktig inom byggbranschen. Sedan har man också jobbat väldigt mycket med säkerhetsfrågan inom Skanska men det är ju en ständigt aktuell fråga där man aldrig får tappa fokus. En annan viktig hållbarhetsfråga är hur man bygger socialt hållbara samhällen långsiktigt.

Vad känner du att du kan bidra med?
– Det är viktigt att man förstÃ¥r branschens utmaningar. Inom byggbranschen finns redan flera olika hÃ¥llbarhetsstandards och liknande men jag tror ocksÃ¥ pÃ¥möjligheten att fÃ¥ till regional samverkan och ”collective impact”. Det är nÃ¥got som vi ocksÃ¥ tittar pÃ¥ inom Skandia. Vi har ju ett fastighetsbolag som äger ett av Sveriges största köpcentrum och även bostäder i GöteborgsomrÃ¥det. Där har vi tagit ett grepp kring collective impact och samarbetar med kommuner, Arbetsförmedlingen, ideella organisationer och det lokala näringslivet för att vara med och stärka den sociala hÃ¥llbarheten, arbetsmarknaden och tryggheten i närsamhället.

Vad är du mest stolt över efter dina år på Skandia?
–Några av de saker jag är stolt över är det erkännande vi fått för att vi jobbar affärsstrategiskt med hållbarhet. Vi fick bland annat en utmärkelse i Fortune magazine förra året, Skandia rankades som nummer 20 på Fortunes ”Change the world-list”. Ikea är det enda svenska bolag som hamnat där tidigare. Ett annat stort ögonblick var ju när Michael Porter, en av världens främsta när det gäller affärsstrategier, lyfte fram Skandia som en föregångare inom hållbarhet och shared value under en konferens i New York i våras. Men det som jag är allra mest stolt över är ändå grundandet av Finanskoalitionen mot barnsexhandel. Det är en så oerhört viktig gärning och att vi fick med oss hela branschen i det. Det är jag otroligt glad över.

När tillträder du?
– Jag tillträder den 28 augusti. Den första tiden kommer jag att försöka träffa så många personer som möjligt från olika delar av affärsverksamheten. Jag tror att det är otroligt viktigt att man förstår hur hållbarhetsarbetet bidrar till verksamheten och vad som är avgörande för affären, både i form av utmaningar och möjligheter. Framförallt finns det otroligt mycket kunnigt hållbarhetsfolk på Skanska, både i Sverige och internationellt som jag ser stort fram emot att få samarbeta med.

 

]]>
”Miljömålsberedningen måste vårdas” http://www.aktuellhallbarhet.se/miljomalsberedningen-maste-vardas/ ”Miljömålsberedningen måste vårdas” http://www.aktuellhallbarhet.se/miljomalsberedningen-maste-vardas/ Mon, 19 Jun 2017 08:00:14 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176470 DEBATT Miljömålsberedningens överenskommelse måste respekteras och vårdas, annars äventyras den stora politiska enighet som nåtts och som borgar för en långsiktig och framgångsrik klimatpolitik, skriver Johan Hultberg (M), miljöpolitisk talesperson.]]>

I fjol nåddes en historiskt viktig överenskommelse då sju riksdagspartier, däribland Moderaterna, enades i Miljömålsberedningen om ett förstärkt klimatramverk för Sverige. Förra veckan fattade riksdagen beslut om att ställa sig bakom ramverket som bland annat fastslår målet att Sverige ska bli klimatneutralt senast år 2045.

Överenskommelsen lägger grunden för en långsiktig och framgångsrik klimatpolitik. Man kan förvänta sig att detta är en överenskommelse som regeringen gör sitt yttersta för att vårda. Men tvärt om verkar det nästan som att Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör sitt bästa för att undergräva den. Det är oroväckande.

För att Sverige med hedern i behåll ska kunna kalla sig ett grönt föregångsland måste vi föra en politik som får fler länder att axla sitt ansvar för klimatutmaningen. Efter Trumps mycket allvarliga besked om att dra USA ur Parisavtalet är detta viktigare än någonsin.

Trump motiverade sitt besked genom att måla upp en konflikt mellan en ambitiös klimatpolitik och en stark ekonomisk tillväxt. Men det är en falsk konflikt, något som vi i Alliansen visade under vår regeringstid när Sveriges ekonomi växte med närmare 10 procent samtidigt som utsläppen minskade med nästan 20 procent.

Sverige måste fortsätta visa hur det är möjligt att förena jobbskapande och tillväxt med snabbt sjunkande utsläpp. Tyvärr tar den rödgröna regeringen Sverige på en rakt motsatt bana med avtagande tillväxt och ökade svenska utsläpp. Och det räddar ju varken klimatet eller jobben.

Ett grönt föregångsland sänker alltså inte bara sina utsläpp. Utsläppsminskningarna måste ske samtidigt som Sverige bibehåller och helst stärker sin konkurrenskraft. Utsläppen får inte heller sjunka genom att de helt enkelt flyttas utomlands. Dessa principer har alltid varit vägledande för Moderaternas klimatpolitik. Men nu har de också slagits fast i Miljömålsberedningens överenskommelse – en överenskommelse som även Socialdemokraterna och Miljöpartiet står bakom.

I praktisk politik väljer dock den rödgröna regeringen en helt annan väg. Två tydliga exempel på detta är regeringens förslag om flygskatt och återinförd koldioxidskatt för kraftvärmeanläggningar. Dessa förslag innebär att regeringen frångår principen om att Sveriges nationella klimatmål inte får uppnås på bekostnad av stigande utsläpp utomlands.

Både flyg inom Europa och kraftvärmeanläggningar omfattas redan av EU:s utsläppshandelsystem. Inom EU finns alltså ett gemensamt tak för hur höga utsläppen får vara från dessa verksamheter och ett gemensamt men marknadsbaserat pris på utsläppsrätterna.

När då regeringen genom en flygskatt respektive en återinförd nationell koldioxidskatt på kraftvärme vill höja priset på svenska utsläpp leder det inte till totalt sett lägre utsläpp inom Europa utan till just flyttade utsläpp. Att Sverige äter en mindre del av den europeiska kakan gör på intet sätt att kakan blir mindre. Detta är regeringen väl medveten om, eftersom exempelvis Finansdepartementet har gjort samma observation.

Klimatet vinner inte på att flyglinjer och utsläpp flyttar till våra grannländer, men det kostar jobb och tillväxt i Sverige. Den rödgröna politiken är inget annat än så kallad ”green-washing” – symboliska åtgärder som är ämnade att ge sken av handlingskraft, men som gör desto mindre för klimatet.

Att det dessutom går stick i stäv med överenskommelsen i Miljömålsberedningen gör saken än värre. Det är ett högt vågspel S och MP ger sig in på när de föreslår verkningslösa klimatåtgärder som dessutom undergräver Miljömålsberedningens överenskommelse.

Förra veckan sa riksdagen ja till det förstärkta klimatramverket. Det är ett viktigt och historiskt beslut. På nuvarande regering, liksom kommande, vilar ett tungt ansvar att leva upp till de mycket ambitiösa mål riksdagen nu ställt sig bakom och att föra en politik i linje med överenskommelsen i Miljömålsberedningen.

Överenskommelsen måste respekteras och vårdas, annars äventyras den stora politiska enighet som nåtts och som borgar för en långsiktig och framgångsrik klimatpolitik. Det gör inte regeringen genom att gå fram med flera förslag som flyttar svenska utsläpp utomlands.

Johan Hultberg (M), miljöpolitisk talesperson

]]>
”Mer förnybart flygbränsle bättre än skatt” http://www.aktuellhallbarhet.se/mer-fornybart-flygbransle-battre-skatt/ ”Mer förnybart flygbränsle bättre än skatt” http://www.aktuellhallbarhet.se/mer-fornybart-flygbransle-battre-skatt/ Mon, 19 Jun 2017 06:30:25 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176467 DEBATT Regeringens föreslagna flygskatt ger bara klimateffekt om svenskarna flyger mindre. Vi tycker det är bättre att stimulera övergången till mer förnybart flygbränsle och effektivare flygplan, skriver Rickard Nordin och Anders Åkesson (C).]]>

Hur flyget påverkar klimatet diskuteras flitigt. I dag står flyget för en relativt liten del av de globala utsläppen. Samtidigt flyger vi allt mer och alla prognoser pekar mot att det kommer att fortsätta. Det råder ingen tvekan om att flygets påverkan på klimatet måste minska. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom rakare flygvägar, gröna inflygningar och effektivare motorer.

Ett väldigt effektivt sätt att minska utsläppen från flyget är att fasa ut det fossila bränslet. Det är bränslet och dess utsläpp, inte själva resan, som är problemet. Vi i Centerpartiet vill stimulera övergången till mer förnybart flygbränsle och effektivare flygplan.

Därför lägger vi nu fram ett förslag på hur vi kan få mer biobränsle i flyget, genom en kvotplikt som stegvis ökar kraven på inblandningen av förnybart bränsle. Den positiva effekten på klimatet ökar varje gång kvotnivån stiger. Bit för bit ställer vi högre krav på andelen förnybart bränsle. Så skapar vi styrmedel för flygindustrin att ställa om. Så får vi en verklig klimateffekt och ett grönare flyg.

I dag är tillgången till biobaserat flygbränsle begränsad. Potentialen att producera biobränsle för flyget är dock stor. Med vårt förslag om kvotplikt för flyget kommer efterfrågan att öka, liksom och investeringarna i produktionsanläggningar i Sverige. Så skapas gröna arbetstillfällen, forskning och teknikutveckling stimuleras, samtidigt som vi tar tillvara råvaror som finns i Sverige.

Regeringen väljer i stället att blicka bakåt. Den ser bara ett sätt att minska flygets klimatpåverkan – att vi reser mindre. För att tvinga fram det har man föreslagit en flygskatt, som ska betalas av resenärerna. Det spelar ingen roll om flygbolagen går över till förnybart bränsle eller flyger mer klimateffektivt. Något styrmedel för bolagen att ställa om finns inte. Skatten är lika hög oavsett. Den enda klimateffekten är en förhoppning om att svenskarna ska flyga mindre.

Den typen av skatt är – om uttrycket tillåts – ett slag i luften. Effekten är väldigt låg och högst osäker. Men framför allt bidrar den inte på något sätt till den gröna omställning som måste ske. Tvärtom riskerar regeringens flygskatt att bli ett hinder för det omställningsarbete som nu pågår i branschen.

Centerpartiet säger nej till regeringens ineffektiva flygskatt. Människor måste kunna snabbt och smidigt förflytta sig långa sträckor, oavsett om det handlar om att åka till Kanarieöarna med familjen eller hälsa på mormor i Norrbotten. Samtidigt vill vi ta krafttag för att minska flygets klimatpåverkan.

Med vårt förslag kan dessa två ambitioner förenas. Lösningen är inte att bestraffa alla svenskar som vill besöka en släkting som bor i andra änden av landet eller förlänga den svenska sommaren på varmare breddgrader några veckor om året. Det är inte resan i sig som är problemet – utan utsläppen den genererar. Det är därför orimligt att beskatta själva flygresan.

Vårt förslag gör jobbet, både billigare och mer effektivt än en flygskatt. Faktum är att redan med en inblandning av fem procent biobränsle är klimateffekten större än med regeringens flygskatt. På sikt kan en kvotplikt ge minst dubbelt så hög klimateffekt, till samma kostnad som flygskatten.

Med Centerpartiets förslag om obligatorisk inblandning av biobränsle kan vi få ett grönare flyg och samtidigt behålla möjligheten att snabbt och enkelt ta oss till olika delar av landet. Så stärker vi klimatet och minskar den regionala klyftan.

Rickard Nordin (C), klimatpolitisk talesperson
Anders Ã…kesson (C), trafikpolitisk talesperson

]]>
Einar Mattsson vill se sociala krav vid markanvisning http://www.aktuellhallbarhet.se/einar-mattsson-vill-se-sociala-krav-vid-markanvisning/ Einar Mattsson vill se sociala krav vid markanvisning http://www.aktuellhallbarhet.se/einar-mattsson-vill-se-sociala-krav-vid-markanvisning/ Fri, 16 Jun 2017 09:18:58 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176424 Så satsar regeringen på ekologiska livsmedel http://www.aktuellhallbarhet.se/sa-satsar-regeringen-pa-ekologiska-livsmedel/ Så satsar regeringen på ekologiska livsmedel http://www.aktuellhallbarhet.se/sa-satsar-regeringen-pa-ekologiska-livsmedel/ Fri, 16 Jun 2017 09:18:16 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176422 Världens kraftfullaste röntgenstråle lockar miljö- och klimatforskare till Lund http://www.aktuellhallbarhet.se/varldens-kraftfullaste-rontgenstrale-lockar-miljo-och-klimatforskare-till-lund/ Världens kraftfullaste röntgenstråle lockar miljö- och klimatforskare till Lund http://www.aktuellhallbarhet.se/varldens-kraftfullaste-rontgenstrale-lockar-miljo-och-klimatforskare-till-lund/ Fri, 16 Jun 2017 09:17:40 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176420 Jämställd ledning i statlig förvaltning http://www.aktuellhallbarhet.se/jamstalld-ledning-statlig-forvaltning/ Jämställd ledning i statlig förvaltning http://www.aktuellhallbarhet.se/jamstalld-ledning-statlig-forvaltning/ Fri, 16 Jun 2017 09:16:52 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176418 Echa samlar information om nanomaterial http://www.aktuellhallbarhet.se/echa-samlar-information-om-nanomaterial/ Echa samlar information om nanomaterial http://www.aktuellhallbarhet.se/echa-samlar-information-om-nanomaterial/ Fri, 16 Jun 2017 09:16:03 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176416 Utökad satsning på eldrivna fordon http://www.aktuellhallbarhet.se/utokad-satsning-pa-eldrivna-fordon/ Utökad satsning på eldrivna fordon http://www.aktuellhallbarhet.se/utokad-satsning-pa-eldrivna-fordon/ Fri, 16 Jun 2017 09:15:06 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176414 Dokument och media http://www.aktuellhallbarhet.se/dokument/ Dokument och media http://www.aktuellhallbarhet.se/dokument/ Fri, 16 Jun 2017 09:10:31 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176409 Rapport: De 10 värsta länderna för arbetare http://www.aktuellhallbarhet.se/de-10-varsta-landerna-arbetare/ Rapport: De 10 värsta länderna för arbetare http://www.aktuellhallbarhet.se/de-10-varsta-landerna-arbetare/ Fri, 16 Jun 2017 09:05:56 +0000 http://www.aktuellhallbarhet.se/?p=176382 I veckan släpptes världsfacket ITUC:s lista över de länder som är sämst på att skydda arbetares rättigheter. ]]>

I granskningen Global Rights Index konstateras att våld och trakasserier mot arbetare ökar i flera delar av världen. Här är de 10 värsta länderna för arbetare.

 

Qatar
I och med valet av Qatar som värdnation för VM 2020 har internationell uppmärksamhet riktats mot de vidriga arbetsförhållandena för migrantarbetare i landet. Men trots detta finns det ökända kafala-systemet fortfarande kvar. Systemet innebär att arbetare måste ha en sponsor för att befinna sig i landet. Sponsorn är vanligtvis arbetsgivaren som står för arbetarens visum och arbetstillstånd. Arbetaren är ofta helt utelämnad till arbetsgivaren som har rätt att beslagta pass och hålla migrantarbetare i landet upp till fem år om kontraktet är så långt. Den utländska arbetsstyrkan i Qatar uppgår till över 2 miljoner migrantarbetare som är exkluderade från rätten att organisera sig i fackföreningar. Löner baseras vanligtvis på arbetarnas ursprungsland, snarare än på de jobb de utför. Bristen på säkerhet och korrekt arbetsutrustning leder till många dödsolyckor och många migrantarbetare vittnar om usla levnadsförhållanden och slavliknande arbetsförhållanden utan pauser eller lediga dagar.

Förenade Arabemiraten
I Förenade Arabemiraten utgör migrantarbetare 90 procent av arbetarna. Även här finns kafala-systemet. Migrantarbetare har ingen rätt att organisera sig i fackföreningar. Det är vanligt att löner inte betalas ut. De som protesterar kan utvisas ur landet. Trafficking och slavarbete förekommer.

Egypten
Fackligt anslutna diskrimineras och förtrycks av staten. Trakasserier, hot och våld är vanligt. Flera fackligt aktiva har mördats.

Colombia

De senaste åren har fredsprocessen i Colombia fått stor uppmärksamhet. Men det är viktigt att komma ihåg att Colombia fortfarande är en av de värsta när det kommer till arbetares rättigheter. I Colombia finns en lång historia av multinationella företag som trakasserar, hotar och mördar fackligt anslutna, ofta med regeringens goda minne.

Kazakstan
De senaste åren har landet infört flera regler som ska försvåra för fackligt anslutna. Man har gjort det svårare för arbetare att organisera sig fackligt, samtidigt som trakasserier och arresteringar av fackligt anslutna har ökat. Landets regering har upprepade gånger kritiserats av ILO men trots löten om att trakasserierna ska upphöra så har trappas förtrycket mot fackligt aktiva upp.

Sydkorea
Storföretagen har stor makt i det Sydkoreanska samhället. Ofta får de stöd av regeringen som genom historien ofta har trakasserat och förtryckt fackligt anslutna.

Turkiet
Sedan kuppförsöket i juli förra året har de fackförbundna varit statens fiende. Sedan dess har över 100 000 arbetare inom offentlig sektor förlorat sina jobb, andra har blivit avstängda eller tvingats byta arbetsuppgifter. Men även innan kuppen var det vanligt att fackligt anslutna attackerades, arresterades och fängslades.

Filippinerna
Fackliga ledare löper stor risk för våld och trakasserier. Mord på fackligt aktiva är vanliga.

Bangladesh
Fackligt aktiva har länge förtryckts av staten och av landets ökända ”industripolisen”. Utöver arresteringar och trakasserier sätter man upp systematiska hinder för arbetare som vill registrera sig i fackföreningar. Särskilt vanligt är det inom textilindustrin.

Guatemala

Guatemala är ökänt för förtrycket mot fackligt aktiva. Många fackliga ledare utsätts för fysiskt våld, trakasserier, kidnappningar, hot och mord. De skyldiga går oftast ostraffade eftersom det juridiska systemet är dysfunktionellt, korrupt och saknar tillräckliga resurser för att ta tag i frågan.

 

 

 

]]>