Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Sveriges Miljöbästa kommun 2018

Sveriges miljöbästa kommun

För tionde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet miljörankning av Sveriges kommuner. Här kan du ta reda på hur din kommun ligger till och vad den fått poäng på.

Topp fem

Sveriges Miljöbästa kommun 2018

  1. Helsingborg
  2. Gävle
  3. Stockholm
  4. Västerås
  5. Karlstad

Alla kommuner

Hela listan - Alla 290 kommuner rankade

Huvudområde SE.5

Här finns listan över Sveriges miljöbästa och miljösämsta kommuner 2018.

Länstoppen

Huvudområde SE.5

Här redovisas kommunernas placering län för län.

Kommungrupper

Huvudområde SE.4

Här hittar du resultat per kommungrupp.

Underlag

Kommunenkäter

Huvudområde SE.2.andelar

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. Vår egen enkät kan ge maximalt 22,5 och totalt ger enkäterna 31,5 poäng.

Läs mer